ตรายางด้ามหมึกในตัว

ตรายางด้ามหมึกในตัว

ตรายางด้ามหมึกในตัว ขอขอบคุณลูกค้า ร้าน LZGADGET ที่มาใช้บริการสั่งทำตรายางด้ามหมึกในตัว กับร้านเรา ลูกค้าสั่งทำเป็นตรายางหมึกในตัวสีน้ำเงิน ขนาดงาน 6.4 x 4 cm. ลูกค้ามีไฟล์งานมา ใช้เวลาผลิต 1 ชั่วโมงเสร็จ